Egersund byhistoriske leksikon

Eigersund rådhus

Lervika sommeren 1971, med nybygg og nylig opparbeidede gater. Foto: Alf Fagerheim/DF

Eigersund rådhus ble oppført med hjemmel i en reguleringsplan som ble vedtatt i 1967. Etter reguleringsplanen skulle den inneholde ”Brannstasjon og offentlig toalett”, men det kom også kontorer i bygningen. Den nye brannstasjonen ble tatt i bruk 14. november 1969.

Grunnen der den ble bygd var i utgangspunktet ganske gjørmet, og det var vann på to sider. Dalane Tidende kalte den for ”Palazzo Venezia” – ”Justispalasset” ble den folkelige betegnelsen på bygningen da det ble klart at Politiet skulle ha kontorer der. Flere statlige etater fikk også tilhold i bygningen. Arkitekt for bygningen var MNAL Thv. Solheim, Stavanger.

Etter hvert flyttet de statlige leietakerne ut og kommunale etater flyttet inn. For å samle flest mulig kommunale kontorer i bygget ble det i 1987 bygd på en fjerde etasje. Når den sto klar flyttet rådmannen og sentraladministrasjonen fra Hammergården også inn i nye kontorer der. Formannskapet fikk også møterom i den nye etasjen. Det var i den anledning at bygget ble ”forfremmet” til rådhus.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 47; Dalane Tidende 12.06.2015; Eigersund kommunes arkiver