Egersund byhistoriske leksikon

Eigersund kulturskole

Eigersund kulturskole, 2012. Foto: Per Einar Lædre.

Den 6. november 1975 startet Eigersund kommunale musikkskole opp med undervisning. De første årene holdt skolen til i lokaler rundt om på forskjellige skoler, og det ble undervist i ulike instrumenter. Etter hvert ble tilbudet utvidet til å gjelde bl.a. dans, drama, musikk og sang. Skolen skiftet derfor navn til Eigersund musikk- og kulturskole i 1997 og senere, i 2003, til Eigersund kulturskole. Våren 2003 flyttet skolen inn i lokalene til den tidligere folkeskolen, som hadde blitt ombygget og spesialtilpasset kulturskolens behov. Skolen drives av Eigersund kommune, men finansieres delvis med elevavgifter. For tiden1) får rundt 550 elever undervisning gjennom kulturskolen.2)

1)
2012