Egersund byhistoriske leksikon

Eigersund Elverk

Ved kommunesammenslåingen i 1965 ble elektrisitetsverkene i kommunene Egersund, Eigersund og Helleland slått sammen til en enhet og fikk navnet Eigersund Elverk. Det var fortsatt en del av den kommunale virksomhet. De tre verkene hadde ulik standard på sine anlegg: Helleland var yngst, Eigersund hadde en hel del gammelt ledningsnett mens Egersunds nett hadde kommet lengst når det gjaldt utbedring og ombygging. Det var derfor mange oppgaver å ta fatt på.

Det nye verkets første store oppgave var utbygging av Øygreifossen kraftverk. Det hadde lenge vært arbeidet med planer for dette, og da tillatelse til utbygging kom ble det plutselig fart i sakene. Det var et omstridt prosjekt, men i kommunestyret var det bare to representanter som stemte i mot igangsettelse av anlegget.

Nye Øygreifoss kraftstasjon, plassert inni fjellet på Slettebø, ble satt i drift høsten 1969. Den utnyttet hele fallet fra Øygreivannet til Slettebøvannet, 62 meter. Tilløpstunnelen er 1 770 meter lang og rørgata 120 meter. Ved full utnyttelse passerer 21 m3 vann i sekundet. Produksjonskapasiteten er 12 000 kW.

Samtidig ble den gamle kraftstasjonen fra Egersunds Elektricitetsverk tatt ut av produksjon. Maskinene herfra havnet i 1973 i en dal i Nepal, brakt der av Tibetmisjonen og gode hjelpere i Eigersund.

Eigersund Elverk hadde kontorlokaler i Herredshuset, der administrasjonen i gamle Eigersund kommune hadde holdt til, mens montører og kontrollører fikk lokaler i gamle Årstad skole. Når det gjaldt lager, garasjer, verksted og rom for ytre mannskaper sto det dårligere til, og nødløsningene var mange. I 1975 hadde elverket planer om å reise et nybygg på Tengsareid, men da Agro bygde nytt slakteri og flyttet fra slakthuset på Eie overtok elverket dette og fikk med det tilfredsstillende forhold for hele virksomheten.

I 1978 var det slutt for det kommunale elverket. Da dannet Eigersund Elverk, sammen med de kommunale elektrisitetsverkene i Bjerkreim, Lund og Sokndal, et interkommunalt selskap som fikk navnet Dalane Elverk.1)

1)
Kilde: Jon Stangeland: Med kraft og spenning gjennom 90 år