Egersund byhistoriske leksikon

Eigerøy bru

Eigerøy bru i 1951. Foto: Fotohuset/DF

Eigerøy bru, som forbinder Eigerøy med fastlandet, ble åpnet 20. august 1951 av kronprins Olav.

Brua er 260 m lang, har et midtspenn på 40 m og seilingshøyde på 23,75 m. For å bygge den gikk det med 5 100 m2 forskaling, 1 300 m3 betong, 121,5 tonn armeringsstål og godt med ”håndamakt”1).

Brua er ei av de to første bruene i Norge2) der det er benyttet forspente betongbjelker. Bjelkene skulle vært brukt som takbjelker i ubåtbunkeren tyskerne hadde planlagt å bygge i Bergen, men freden kom før bjelkene var brukt.3)

1)
Film: Åpning av Eigerøy bro. Foto og kommentar: Ragnvald Monge. Redigering: John Sjursen.
2)
Den andre er Vormsund bru
3)
Kilder: http://rogastart.com/Artikler/Bruer%20i%20Rogaland.html; Svein Magne Olsen: Foredrag om bruer i Rogaland