Egersund byhistoriske leksikon

Eie pens

Eie pens og banevokterhuset, ca 1925. Sporet til venstre fører til Egersund, sporet til høyre fører til Flekkefjord. Foto: Ukjent/DF

Da Flekkefjordbanen åpnet i 1904 tok den av fra Jærbanen på Eie, ved Eie pens1). Det var ingen stasjon på Eie på det tidspunkt, og ordningen var at toget fra Stavanger til Flekkefjord kjørte ned til Jernbanestasjonen i sentrum, hadde stopp der, rygget tilbake til Eie og fortsatte til Flekkefjord. Tilsvarende prosedyre gjaldt for tog i den andre retningen. Pensen ble betjent av en banevokter som bodde ved linja. Eie pens var i funksjon til Sørlandsbanen ble åpnet og stasjonen flyttet til Eie i 1944.

1)
Pens = Sporveksler.