Egersund byhistoriske leksikon

Egersundsposten

Egersundsposten, Adresse-tidende for Jæderen og Dalerne, var byens første avis og utkom første gang 1. juli 1865. Det var trykker Oscar Andersen som hadde brakt trykkeriutstyr til byen og dermed muliggjorde utgivelse av en avis. Avisen utkom onsdag og lørdag. Etter ett år gav Andersen opp, og fra 14. juli 1866 er det boktrykker Rasmus P. Ohme som trykker og utgir avisen. Ved hans død i 1905 overtok sønnen Peder R. Ohme som drev avis og trykkeri til sin død i 1928 da hans sønn Asbjørn H. Ohme overtok. Han var utgiver til avisen utkom med sitt siste nummer den 19. april 1940. Som i de fleste aviser i sin tid var saksa en viktig medarbeider. Utenriksnyheter hadde stor plass, og ulykker og katastrofer var godt lesestoff. Lokale nyheter spesielt knytta til fiske og skipsfart var viktig og avisen hadde få lokale nyheter og kommentarer. Å drive boktrykkeri samtidig som en skulle utgi en avis gav ikke mye anledning til egenprodusert stoff, men i tråd med den omfattende politiserte samfunnsdebatten utover i 1870 årene åpnet Ohme opp spaltene for synspunkter og debattinnlegg med stor takhøyde. Stoff med lokal tilknytning fikk også større plass. Ohme blir en ivrig forkjemper for Egersunds og Dalanes interesser. Gjennom hele avisens historie ble det lagt vekt på lokalhistorisk stoff og en rekke dyktige medarbeidere fikk spalteplass.

Egersundsposten var konservativ og etter innføringen av paralamentarismen i 1884 ble den et talerør for Høyre. Redaktøren nektet etter hvert å trykke innlegg fra de mest frittalende venstrefolkene.

Begrensingene i trykkefriheten førte til at Venstre fra 1885 fikk sin egen avis i Egersund, Dalernes Tidende. Fra nå av ble det utkjempet mangt et politisk slag i avisenes spalter. Med Jacob Friele i 1895 får avisen egen redaktør og en enda tydeligere politiserende og mer skjerpet konservativ brodd. Med en penn spisset noen ganger som øks og andre ganger som kårde gikk han til angrep på de radikale i Egersund Venstre.

Egersundspostens siste redaktør var Halvdan Slettebøe. Han fikk fullført den grafiske moderniseringen fra fraktur til antikva og blåsete nytt liv i avisspaltene som igjen ble preget av frisk debatt og skarpe, ofte nådeløse angrep, både på rivalen Dalane Tidende og andre meningsmotstandere.

Egersundspostens siste nummer kom ut 19. april 1940. For redaktør Slettebøe var det en bedre løsning å stoppe utgivelsen da enn fortsatt å utgi avis under tysk sensur. Etter krigen kom avisdriften ikke i gang igjen.1)

Redaktører:

  • Oskar Andersen 1865 – 1866
  • Rasmus P. Ohme 1887 – 1894
  • Jacob Friele 1894 – 1915
  • Anders Feyling 1915 – 1928
  • Bjarne Gullichsen 1928 – 1930
  • Asbjørn H. Ohme 1930 – 1938
  • Halvdan Slettebøe 1938 - 1940
1)
Kilder: Egersund byhistorie, B1, s. 283 f, B2, s. 117 f, 124, 380; Norsk Pressehistorie