Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Ungdomsforening

Egersunds Ungdomsforening opptrådte under 100 årsjubileet for Grunnloven den 17. mai 1914. Fotograf: Finn Feyling. Dalane Folkemuseum.

Egersunds Ungdomsforening ble stiftet i desember 1907 og var en del av den frilynte ungdomsbevegelsen som var sterkt i vinden fra 1890-årene og noen tiår framover. Fra starten hadde foreningen ca. 50 medlemmer.

Foreningen søkte og fikk tillatelse av Egersund formannskap til å bruke Rettslokalet (i dag sjømannsforeningen lokaler i Peder Clausens gate). Den hadde en tydelig frilynt og kulturell profil der musikk, foredrag gjerne med lysbilder, diskusjoner, sketsjer, musikk og forskjellig underholdning var faste innslag.

Foreningen hadde også flere lesesirkler. Turer var også en del av programmet. Etter stiftelsen ser en, ut fra annonser i lokalavisene Dalernes Tidende og Egersundsposten, at foreningen hadde stor møteaktivitet der det også ble arrangert dansetilstelninger og utlodninger.

Egersunds Ungdomsforening støttet helhjertet opp om viktige nasjonale markeringer. 17. juni 1909 ble 100 årsdagen for Henrik Wergeland markert med stor fest på Elverhøy. Sammen med Egersunds Hornmusikk og Egersunds Mandssangforening og sangforeningen "Luren" marsjerte medlemmene opp til Elverhøy der A. S. Dancke holdt tale for Wergeland og E. H. Torjusen talte for fedrelandet. Etter talen ble det utbrakt «Et leve Egersund» før det ble spilt opp til dans som gikk livlig til tross for regnvær.

Året etter den 5. Februar ble 100 årsdagen for Ole Bulls fødsel markert med stor fest og opplesning i Godtemplarlokalet. Det var flere musikalske innslag på piano og fiolin. Egersunds Mandsangforening bidrog også denne gangen med sang.

I forbindelse med 100 årsjubileet for Norges grunnlov i 1914 tok foreningen initiativet til å få reist en minnebauta over Christen Mølbach i Fjellparken. Bautaen ble avduket under stor festivitas 17. Mai 1914 og er i dag et av de få om ikke det eneste synlige sporet etter Egersunds Ungdomsforening.

Etter 1916 dabbet aktiviteten av og Egersunds Ungdomsforeningen ser ut til å ha blitt innstillet ca. 1920

Det ble gjort forsøk på gjenoppstart i 1922 og 1934, men disse forsøkene lyktes ikke.