Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Turnforening

Turnstevne i Lervika 1900. Foto: E. H. Torjusen/DF

Turnforeningen ble stiftet 21. september 1891, med utspring i den kristelige Egersunds Ynglingeforening. Allerede to uker etter stiftelsen begynte foreningen med turnøvelser i Gymnastikklokalet som kommunen hadde stilt til gratis disposisjon. Bare menn deltok, og treningen gikk bra. Ved årsskiftet ble den første turnoppvisningen holdt for fullsatt lokale. I september 1892 ble det gjort et forsøk på å opprette et dameparti, men interessen var ikke stor nok til at det lykkes. I oktober 1893 ble det gjort formelt vedtak på en ekstraordinær generalforsamling at damer skulle kunne opptas som aktive medlemmer. Det tok imidlertid rundt 30 år før et dameparti ble permanent etablert.

Turnforeningen var byens viktigste idrettsforening fram til første verdenskrig. Mange idrettsforeninger hadde sitt utspring fra foreningen i perioden 1900-1911.1)

1)
Kilder: Abram Kjell Sørdal: Egersunds Turnforening 100 år.; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 207 f.