Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Sang- og Musikforening

Byens eldste musikkforening, stiftet som Egersunds Sangforening høsten 1868 etter initiativ av skomakermester A. P. Håland. Hensikten var å skaffe medlemmene hyggelig og gavnlig aftenunderholdning, «opvæke Sands for Anstændig Selskabelighed» og folkelig sang. Foreningen var populær, og i 1872 utvidet den virksomheten med en hornkvartett og endret navn til Egersunds Sang- og Musikforening.

Foreningen besto av både kvinnelige og mannlige medlemmer. Korvirksomheten og musikkorpset ble stort sett bare omtalt som Sangforeningen og Hornmusikken. Sangforeningens funksjon ble etter hvert overtatt av Egersunds Mandssangforening, og i 1903 var det lite igjen av den før så stolte Sangforeningen. Hornmusikken overlevde til 1913, men gikk da i oppløsning som følge av indre strid knyttet til kampen om Samlaget. Restene av Hornmusikken ble overtatt av Arbeiderpartiet.1)

1)
Kilde: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 362 f; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 210 f.; 344