Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Offentlige Tegneskole

20-års beretning for Egersunds Offentlige Tegneskole.

Egersunds Offentlige Tegneskole ble satt i drift høsten 1894. Initiativet til skolen ble tatt av en privat komité, men kommunen støttet opp om etableringen og ga garanti for et driftstilskudd på 350 kr. Hensikten med skolen var å utdanne fagarbeidere til byens industribedrifter. Staten og Samlaget var betydelige økonomiske støttespillere, men elevene måtte også betale skolepenger, 40 øre per måned. Skolen var toårig, og undervisningen foregikk de første årene på kveldstid med to timer fire kvelder i uken seks måneder i året. Senere ble undervisningen utvidet til fem dager i uken.

Det første året holdt skolen til i Folkeskolebygningen, men flyttet etter ett år til sparebankens lokaler i Skrivergården. Heller ikke der var forholdene tilfredsstillende, og i 1900 fikk de innredet en tegnesal i bygget med kapasitet til 25 elever. Omkring 1935 ble skolen omdannet til Teknisk Aftenskole. Senere skiftet den navn til Egersund Lærlingeskole. Skolen var i virksomhet fram til 1961. Dens oppgaver ivaretas i dag av Dalane videregående skole.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 150; 20 aars-beretning for Egersunds offentlige tegneskole (1894- 1914)