Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Misjonsforening

Landets første misjonsforening ble stiftet i Stavanger, den neste i Egersund. Den fikk navnet Egersunds Missionsforening, og stiftelsesåret var 1834. Foreningen hadde ved stiftelsen 23 medlemmer, alle menn. I hovedsak folk fra byens respekterte skipper- og håndverkstand, samt lærere. Nesten 30 år senere, i 1861, ble det startet en kvinneforening.

Egersunds Missionsforening sluttet seg til Det Norske Misjonsselskap, som ble etablert i Stavanger i 1842. Men foreningens virksomhet gikk i bølger, og da De Unges Misjonsforening ble stiftet i 1912 hadde aktiviteten lenge vært laber. Men den nye foreningen ga nytt liv i arbeidet, og allerede samme år ble også De Unges Kvinneforening stiftet.

Men det var først etter at foreningen fikk sitt eget forsamlingshus, Menighetshuset, at arbeidet ble systematisert og kom inn i mer faste former. Under okkupasjonen ble foreningen fordrevet fra Menighetshuset og holdt til i sjøbua på Hj. Kiellands eiendom i Strandgaten 74. I dag har foreningen mange ulike undergrupper.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1 s. 192f, Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 406, 469, 575; Arvid Midbrød: Egersund Misjonsforenings 70-årsberetning 1912 – 1982; http://www.misjonsforeningen.no/index.php?page=container+item=main