Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Mekaniske Verksted

Annonse fra EMV

Byens første mekaniske verksted ble etablert høsten 1913 av to lokale pionerer innen montering og bygging av båtmotorer, Aanon Aanonsen og Leonard Roos.

I løpet av de siste 10-åra før første verdenskrig ble nesten hele den norske fiskeflåten motorisert – også den lokale. Aanonsen hadde sammen med båtbygger Ingvald Berentsen montert den første båtmotoren i en fiskebåt i byen i desember 1910. Han var fra Mandal, og hadde nettopp blitt ansatt som teknisk leder ved elektrisitetsverket. Roos hadde presentert den første båtmotoren bygget i Egersund i januar 1911. Han var fra Porsgrunn, og hadde skaffet seg utdannelse ved mekaniske verksteder både i Norge og USA.

Verkstedet reparerte motorer, dampmaskiner, sykler og husholdningsmaskiner. Men de begynte også å produsere egne båtmotorer fra starten av. Motorene fikk navnet Roald.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 255 ff