Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Mandssangforening

Egersunds Mandssangforening i lystig lag. Foto: E. H. Torjusen/DF

Egersunds Mandssangforening ble stiftet 17. mai 1901 under et svært så lystig lag på Ellingsens Hotel. Et «stort herrekor» som tidligere på dagen hadde holdt konsert i Parken og framført nasjonale sanger, feiret seg selv med en patriotisk fest.

Det var den glade sanger, sorenskriver Paul Gløersen, som i en entusiastisk tale oppfordret: «Venner! Vi har paa denne Norges hædersdag sunget os sammen. Lad os fæstne dette kor i en varig forening, til glæde for os selv og til fremme av den musikalske sans i vort kjære Egersund.» Forslaget vakte begeistring blant sangerne, og det ble straks vedtatt å stifte en sangforening under navnet Egersunds Mandssangforening.

Mandssangforeningens fane fra 1903. Foto: Ukjent/Egersunds Mandssangforening

Foreningens lover ble vedtatt på møte 10. mars 1902, og fanen avslørt 17. mai 1903. I motsetning til sangforeningen "Luren", som hadde sin basis i avholdsbevegelsen, hadde Mandssangforeningen utelukkende et selskapelig og musikalsk formål og opptok tradisjonen fra den tidligere Egersunds Sang- og Musikforening.

Foreningen holdt sine øvelser og festligheter i Ellingsens sal fram til 1. verdenskrig la sin demper på kulturlivet i 1914. I 1919 tok øvelsene til igjen. Ulike lokaler rundt om i byen ble benyttet, bl.a. «Klubben» i Strandgaten 27, «Rettslokalet» i Peder Clausens gate 28 og «Tonehuset», den gamle stasjonsbygningen i sentrum. Foreningen fikk omsider sitt eget hus i Fabrikkgaten 2, «Det nye Tonehuset», i 1985. Høsten 2011 kjøpte foreningen Godtemplarlokalet, renoverte dette slik at det best mulig kunne imøtekomme foreningens behov og tok det i bruk i 2014.

Egersunds Mandssangforening fikk Eigersund kommunes kulturpris i jubileumsåret 2001.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 212f; Egersund Mandssangforening fyller 100 år. Jubileumsskrift; http://www.emsf.no/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=62