Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Lærerskole

En lov om almueskoler på landet som ble vedtatt i 1860 hadde bestemmelser om utdanning av omgangsskolelærere. Disse hadde blitt utdannet i Stiftsseminarene, men behovet for lærere var større enn de som ble uteksaminert på seminarene. Mindre seminarer, eller lærerskoler, ble et alternativ. Disse lærerskolene skulle opprettes etter overenskomst med vedkommende kommune, stå under stiftsdireksjonens beskyttelse og under tilsyn av stedets prost eller prest.

En slik lærerskole ble opprettet i Egersund i 1863. Skolene sto ganske fritt til å legge opp utdannelsen og lengden av denne. I Egersund var utdannelsen ettårig. Denne skoletypen ble ganske fort avviklet, og i Egersund ble undervisningen lagt ned i 1874. Nils Peter Severin Farstad (1840 – 1919) var bestyrer ved skolen så lenge den var i virksomhet. I 1865 bodde han i gård nr. 21 (senere Strandgaten 31 - nå revet), men det er uvisst om skolen hadde tilhold her.1)

1)
Kilder: Randi Hege Skjelmo: Endringer i norsk allmennlærerutdanning – mot en sterkere enhetlighet. Desentralisert allmennlærerutdanning i Nord-Norge 1979-2006, s. 74; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B. 1, s. 415; de Fine: Stavanger Amt, s. 16-166 http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Nils_Peter_Severin_Farstad; http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01038195000094, hentet 28.08.2014