Egersund byhistoriske leksikon

Egersunds Konvolutfabrik

Konvolutfabrikens brevhode. Foto: Brevhodesamlingen, Statsarkivet i Stavanger

A/S Egersunds Konvolutfabrik startet opp sin virksomhet våren 1898 i leide lokaler hos snekker Olaus Hegdal i Peder Clausens gate 20. Fabrikken hadde to maskiner som ble drevet med vannkraft. Den ene kuttet papiret til konvoluttene, den andre laget dem ferdige. Kapasiteten var 35 000 konvolutter om dagen, og de kunne produseres i tre størrelser. Selv om fabrikken visstnok var den eneste i sitt slag i landet når den startet opp, kapasiteten var god og kvaliteten var på høyde med det beste fra utlandet klarte den ikke å hevde seg i markedet, og etter bare to års drift var det hele over. Konkurranse fra en ny og større fabrikk i Tønsberg ble sagt å ha skylda.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 82f