Egersund byhistoriske leksikon

Egersund skytterlag

Egersund skytterlags logo.

Det første tilløp til organisert skyting i Egersund fant antakelig sted i 1882/-83, men til tross for at flere av byens prominenser sto på medlemslista klarte de ikke å holde virksomheten i gang, og etter 3 – 4 år døde det hele bort.

Da Egersunds Sang- og Musikforening feiret sitt 10-års jubileum høsten 1878 luftet noen av medlemmene ideen om å gjenopprette skytterlaget. Tanken falt i god jord, og om våren 1879 ble Egersund skytterlag stiftet. Det var byens første idrettsforening.

Skytterlaget fikk ganske raskt en skytebane i Hestholan, og her ble det drevet regelmessig øvelseskyting. Laget arrangerte også landturer med skyting, bl.a. til Helleland. Da ble skivemateriell og utstyr fraktet med hest og kjerre. Ofte var det også med en spillemann med trekkspill til underholdning.

Skytebanen i Hestholan måtte vike for Flekkefjordbanen, og i 1900 ble det bygd ny bane ved Nyeveien, ved Lundeånas utløp fra Slettebøvatnet. Fra da av var det stor aktivitet i laget, og det kulminerte med arrangement av det 24. landsskytterstevne i juni 1916 med 288 deltakere. Deretter avtok aktiviteten, og i årene 1928 – 1934 var det nesten ikke aktivitet.

Under okkupasjonen var det naturlig nok ingen aktivitet i laget, men det startet opp igjen sin virksomhet i 1945. Oppslutningen var god, og banen ved Nyeveien ble satt i stand og pusset opp. I 1966 måtte laget se seg om etter en nytt område å anlegge bane på. Valget falt på Fotland, og der holder laget fortsatt til.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 355, 364; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s.206f, 285; Usignert og udatert notat: Egersund Skytterlag feirer i år 100 år, Dalane Folkemuseums arkiv