Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Røde Kors Hjelpekorps

Norges Røde Kors Hjelpekorps ble opprettet i 1932. Ni år senere, høsten 1941, ble Egersund Røde Kors Hjelpekorps stiftet. Ved årets utgang hadde det 22 medlemmer.

Gjennom krigsårene var det mye å gjøre for korpset. Medlemmene møtte på førstehjelpstasjonen når flyalarmen gikk – og det gjorde den 26 ganger i 1944 – de organiserte utdeling av matvarer til trengende, deltok i leteaksjoner og ved ulykker og hadde flere førstehjelpsstasjoner i Sirdal i påsken. Ved frigjøringen fikk noen av medlemmene politimyndighet og bidro til å opprettholde ro og orden i de første hektiske ukene etter tyskernes kapitulasjon.

Like etter krigen kjøpte korpset en brakke som ble plassert på Feed og bygd på til en høvelig hytte. I 1952 leide det en hytte på Mydland og i 1961 bygde korpset selv en hytte ved Mydlandsvatnet, i nærheten av Egersund Skiforenings hytte ved samme vatn. I 1968 kjøpte korpset eget hus i Aarstadgaten. Aktiviteten var stor utover i 1970 og -80-åra, og etter hvert ble huset for lite. Da muligheten til å kjøpe Strandgaten 41 dukket opp i 1980 var det bare å slå til. Det var et stort, men nødvendig, løft. Bygningen la rammen for korpsets aktivitet de neste 30 åra, men til slutt ble utgiftene for tunge å bære og bygningen ble solgt.1)

1)
http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_R%C3%B8de_Kors_Hjelpekorps; Sigmund Birkeland: Egersund Røde Kors Hjelpekorps 50 års jubileum. Hefte.