Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Racketklubb

I perioden 1900 – 1911 ble det stiftet flere idrettsforeninger som hadde sitt utspring fra Egersunds Turnforening. En av dem var Egersunds Lawn-Tennis-Klub1) som ble stiftet i 1907. Det var denne klubben som anla tennisbanen på Nyeveien, men den klarte ikke å skape den nødvendige entusiasme for tennissporten og aktiviteten døde ut.

Kretsmestere i double 1967 poserer på banen på Nyeveien: Bernt Ludvig Wetteland (t.v) og Helge Waage. Foto: Privat eie.

I 1917 ble det imidlertid stiftet en ny tennisklubb som fikk navnet Lawn-tennisklubben. Klubben overtok da banen på Nyeveien, på et areal mellom veien og Skytterhuset. Grunnen var eid av Egersund skytterlag, og klubben betalte årlig leie for å kunne bruke det. I 1946 ble klubben tilsluttet Rogaland Idrettskrets og Norges Tennisforbund. Samtidig ble klubbens navn endret til Egersund Tennisklubb og lovene justert.

På begynnelsen av 1970-åra var det på tale å utvide Nyeveien, og klubben fryktet for at banen ville forsvinne. Arbeid med å finne plass for et nytt baneanlegg ble satt i gang, og i 1981 kunne klubben ta i bruk tre nye baner på Lagård. I 1984 sto et nytt klubbhus ferdig på samme sted, mens en tennishall med to baner og garderobe sto ferdig i 1990. Anlegget ble gitt navnet Egersund Tennissenter.

I 2006 sto en squashhall i tilknytning til tennishallen ferdig. Anlegget endret da navn til Egersund Squash- og Tennissenter. En konsekvens av at anlegget nå besto av et komplett anlegg for tennis og squash var at Egersund Tennisklubb ble omdannet til et allianseidrettslag som fikk navnet Egersund Racketklubb. I en periode ble laget drevet som to uavhengige organisasjoner, Egersund Racketklubb-Tennis og Egersund Racketklubb-Squash, men i 2010 ble denne modellen forlatt. I 2016 ble Egersund bordtennisklubbs aktiva og drift overtatt, og dag2) er Egersund Racketklubb en organisasjon med tre avdelinger: tennis, squash og bordtennis.3)

1)
Lawn = Plen, eng.
2)
2016
3)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 209, 577; Egersund Tennisklubb 70 år. Småskrift utgitt av Egersund Tennisklubb i 1987; Egersund Tennisklubb 90 år. Småskrift utgitt av Egersund Tennisklubb i 2007. Muntlig overlevering: Bernt Ludvig Wetteland