Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Misjonshus

Menighetshuset, slik det var tegnet av Michael Slettebø. Stavanger Aftenblad 25.11.1922

Misjonshuset i Spinnerigaten 4 het tidligere Menighetshuset, og var statskirkemenighetens forsamlingshus. Det ble innviet i 1922, og hadde 300 sitteplasser. Huset ble samlingsstedet for Egersund Misjonsforening.

Menighetshuset ble tegnet av Michael Slettebø fra Egersund. Han ble en anerkjent arkitekt langt utenfor byens grenser. Under okkupasjonen var huset beslaglagt av tyskerne. Huset har siden innvielsen blitt bygd om flere ganger, senest i 2011/2012, og er vesentlig endret i forhold til det originale bygget.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 406, 469