Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Fryseri

Fryseriet, også kalt «Fryså», under bygging. Foto: Ukjent/DF

I 1931 oppnevnte formannskapet en komité som skulle se på muligheten for å få etablert et fryseri i Egersund. Byen hadde ikke fulgt med på den teknologiske utviklingen som hadde funnet sted og sto i fare for å bli akterutseilt som fiskerihavn.

Komiteen fikk ikke utrettet stort, og i 1937 foreslo havnestyret at det burde opprettes et aksjeselskap som skulle drive «utleie av kjølerum for sild, fisk og landmannsprodukter, samt produksjon og salg av is for egen regning.» Deretter fulgte en lang krangel om plassering som endte i et vedtak om at et fryseri burde plasseres fra «vestre ende av Bradbenken og utover.» Det var imidlertid ikke lett å skaffe oppslutning om planene, og før de var realisert var okkupasjonen et faktum.

Etter okkupasjonen kom spørsmålet om et offentlig fryseri på dagsorden igjen. Planen var nå å finansiere bygget med offentlige midler, først og fremst fra staten, Egersund by og Eigersund landsogn. Nok en gang ble det lokaliseringsdebatt. Noen ville ha anlegget sentralt plassert ved Steinbryggen og Jernbanekaien, andre ville ha det nærmere Dampskipskaien og satset på at det planlagte jernbanesporet på utsiden av sjøbuene langs Vågen ble bygd.

På slutten av 1949 ble det holdt konstituerende møte i A/S Egersund Fryseri. Største aksjonær var staten v/ Fiskeridepartementet og de to kommunene, men også mange småaksjonærer tegnet seg. Byggearbeidet i Strandgaten 18 startet opp i august 1950, og A/S Betongbygg i Kristiansand hadde hovedentreprisen. Beregnet kostnad for nybygget var 2 mill. kr, mens prisen til slutt ble 2,5 mill. kr.

Fryseriet ble offisielt åpnet i november 1953. Gleden og optimismen var stor, og alle var sikre på at fryseriet ville gi positive ringvirkninger både for byen og distriktet. Det gikk ikke fullt så godt som optimistene trodde. Selv om driften gikk med overskudd helt fra begynnelsen av var inntjeningen på langt nær god nok til å betjene lånene fra det offentlige, og både stat og kommuner måtte ettergi lån og renter.

Driften ved fryseriet ble avviklet ved årsskiftet 1994/95. Etter den tid er bygningen renovert og tatt i bruk til kontorer.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 512ff; Dalane Tidende (udatert): Sverre T. B. Mong: «Da Fryseriet ble bygget»; Dalane Tidende 26.05.1994; http://ika11.enternett.no/arkivskaper_view_list.php?goto=2