Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Folkekjøkken

Vinteren 1918 var det folkekjøkken i Folkeskolebygningens kjeller. Foto: J. H. Küenholdt/DF

Under 1. verdenskrig ble det etter hvert alvorlig mangel på mange viktige varer. Spesielt under den harde vinteren 1917-18 var det mange av byens innbyggere som ikke hadde råd til å spise seg mette hver dag. Det hjalp ikke å inneha provianteringsrådets rabattkort så lenge en ikke hadde penger til å betale egenandelen.

I januar 1918 hadde situasjonen i byen blitt så ille at kommunen måtte opprette et midlertidig folkekjøkken som hadde som oppgave å gi de mindre bemidlede middag. Folkekjøkkenet ble innredet i folkeskolebygningens kjeller.

Folkekjøkkenet skulle være midlertidig, men når våren kom var tilstrømmingen fortsatt stor og fattigdommen utbredt. Kjøkkenet ble derfor ikke avviklet som så tidlig som planlagt, men av hensyn til skolen ble det flyttet til Bedehuset. Der ble det drevet til et stykke ut på 1920-tallet.1)