Egersund byhistoriske leksikon

Egerø Sildoljefabrikk

Fabrikken ble grunnlagt i 1938 av Isak O. Seglem sammen med sønnen Olav I. Seglem og Joakim og Olav Høiland. Isak O. Seglem var disponent i periodene 1938-1947 og 1952-1964, mens Olav I. Seglem var disponent mellom 1947 og 1952. Den var lokalisert ved Nysund, og holdt til i gamle lokaler som var lite egnet til produksjon av sildemel og sildolje. Etter hvert ble den imidlertid modernisert og utvidet.

Egerø Sildoljefabrikk 1954. Foto: Widerøe/DF

I februar 1952 ble fabrikken totalskadd av brann, men ble bygd opp igjen og sto klar til sesongen 1953. Virksomheten kom seg imidlertid ikke helt på fote etter brannen: silderåstoffet ble mer og mer vanskelig å få tak i, og kalde vintre med mye is gjorde ikke situasjonen bedre. Men driften ble holdt gående.

I 1964 ble fabrikken solgt til Smedvig tankrederi i Stavanger. Våren 1968 fikk den en kapasitetsutvidelse på 150 % ved at det ble innført en ny produksjonslinje. Det ble også investert i en ny kokerlinje med luktfjerningsanlegg samtidig som det ble bygd nytt mellager og et blandeanlegg, samt at lagerkapasiteten for sildolje ble utvidet. Som følge av begrensninger i makrellfisket fikk imidlertid ikke fabrikken utnyttet produksjonskapasiteten, og i 1973 ble den nedlagt for strukturrasjonaliseringsmidler.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 375, 525; http://www.nb.no/nbsok/nb/ad0d4dc7ed1ed10bb08703e4b2e3585e?index=2#5 – hentet 24.11.2013