Egersund byhistoriske leksikon

Eger Mølle

Eger Mølle ble bygget for G. Albrethsen & Sønner, Geirulv Albrethsen (1869 - 1952). Albrethsen drev kolonialhandel og hadde også butikk for salg av kraftfôr, frø, såkorn og landbruksmaskiner.

Eger Mølle 1917. Foto: Ukjent).

Albrethsen kjøpte ei tomt i Strandgaten, og gikk i gang med å bygge Eger Mølle i 1915. Det var ei fullt ut moderne mølle bygget av et tysk firma. Høsten 1915 var maskiner og utstyr ferdig montert og innkjøringen tok til. Mølla kom offisielt i drift i januar 1916. Geirulv Albrethsen var disponent og Karl Karlsen ble ansatt som møllemester. Eger Mølle hadde ei vipe og en havreåker som varemerke.

Utkast til varemerket ble tegnet av Severin Vincent Heiberg Segelcke (1867 - 1940), og uført av Dreyers grafiske anstalt .

Mølla ble særlig kjent for sitt havremjøl «Eger havremel» og «Eger natur-havregryn». Den iøynefallende emballasjen sammen med produktets kvalitet bidrog til at produktene opparbeidet seg et betydelig marked i Norge. I 1928 ble mølla totalskadet i en brann. Gjenoppbyggingen av mølla startet samme året og ei ny mølle oppført i teglstein og betong stod ferdig i 1929. Utover på 1960-tallet ble konkurransen fra de større møllene stadig sterkere. Eger Mølle ble lagt ned i januar 1971. Da mølla ble nedlagt hadde den fem ansatte. Grynproduksjonen var i årene etter andre verdenskrig hjørnesteinen i driften, men det ble også produser kraftfôr i begrenset omfang. Bygningene ble først solgt til Egersund Fryseri, deretter til Brødrene Sirevåg A/S som en tid brukte den som lager. I 1987 ble den igjen solgt, denne gangen til ei gruppe bestående av Helland Bygg & Trelast A/S og Jon Harald Håland A/S på Varhaug. Eger Mølle ble deretter bygd om til leiligheter, men framdeles kan en øverst på veggene se ornament utført som møllesteiner. De vitner om bygningens opprinnelige bruk.1)

Eger Mølle etter brannen. Tegning: Ukjent
1)
Kilder: Norges Næringsveie i tekst og billeder. Kristiania, 1917. Det Norske Næringsliv. Rogaland Fylkesleksikon. Bergen 1950. Dalane Tidende