Egersund byhistoriske leksikon

Dinsebrue

Dinsebrue ca 1950. Foto: Johannes Åse/DF

Dinsebrue (dinsebrua) var ei gangbru mellom Hafsøya og Eie, ved utløpet av Eieåne. Den var bygd av Karl Theodor Torjusen, delvis som ei trebru og delvis som ei hengebru. Han ønsket en snarvei over til stykket han hadde kjøpt av Adam Eie. Når man gikk på hengebrua, dinset – gynget – den. Derav navnet. Brua ble fjernet i 1960-åra.1)

1)
Kilder: Arvid Midbrød: Ord fra bygd og by i Dalane. Dalane Folkemuseums årbok nr. 12, s. 34; Artikkel i Dalane Tidende av Abram Kjell Sørdal.