Egersund byhistoriske leksikon

Damsgård

Damsgård, 1961. Foto: Widerøe/DF

Damsgård er området nord for Lundeåne opp mot Kråkefjellet. Det har sitt navn etter kaptein Statz Nicolai Dams, som bodde i Egersund på 1700-tallet og ryddet et stykke her, i området der elektrisitetverkets sekundærstasjon sto oppunder Kråkefjellet, ved svingen i Humlestadgaten.

Det er uvisst hvor stor utstrekning det opprinnelige stykket hadde, men Damsgård utgjorde en egen ”tellingskrets” i sjeleregister 1798 og folketelling 1801, og ble etter hvert oppfattet som en forstad og en del av bysamfunnet. Da byens grenser ble fastsatt i 1846 ble imidlertid Damsgård en del av byen.

Reguleringsplan 1858 la til rette for utbygging av området med en blanding av mange ulike hustyper, og i 1875 var det minst 50 bebodde hus i bydelen. Damsgaards Potteri og Egersunds Fayancefabrik var også etablert på Damsgård. Det var hovedsakelig arbeidere tilknyttet disse virksomhetene som bygde hus i området i andre halvdel av 1800-tallet, og Damsgård ble «arbeiderbyen». I 1880 sto Egersund sykehus ferdig på Damsgård.1)

1)
Kilder:Tønnes H. Gundersen: Egersunds Fayancefabrik, s. 36; I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer oss. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 209, 210, 214, 241, 248, 392