Egersund byhistoriske leksikon

Dalernes Dampskibsselskab

DS «Fiskeren». Foto: J. M. Dancke/DF

Selskap som ble dannet i 1867 av sokndøler og egersundere med formål å drive kystrutefart mellom Kristiansand og Bergen. Rederiet hadde ansvar for tre skip i den tiden det var operativt.

DS ”Dalerne” var deres første skip. Det var bygd hos Akers Mek. Verksted og satt i trafikk i 1868. Året etter ble det satt inn i kystrutefarten mellom Kristiania og Trondheim. Skipets inntjening var så god at det var nedbetalt allerede i 1872. Det ble solgt i 1874.

DS ”Fiskeren I” ble innkjøpt i 1872. Det var bygd hos Motala verft, Norrkøping, Sverige, i 1867 og hadde gått i kystfarten nord for Trondheim fram til det ble innkjøpt av Dalernes Dampskibsselskab. Skipet ble nå satt inn i samme kystrutefart som ”Dalerne”. Suksessen fortsatte, og selskapet tjente gode penger. I mars 1883 forliste ”Fiskeren I” nær Gamle Hellesund, på veg vestover, lastet med stykkgods. Ingen mennesker omkom i forliset.

Etter forliset ble ”DS ”Fiskeren II” kontrahert og bygd hos Stavanger Støberi og Dok i 1884. Skipet ble satt inn i samme rute som de to foregående hadde hatt. Men krisa i slutten av 1880-åra nådde også rederiet i Dalane, og i 1887 gikk selskapet konkurs. Etter konkursen ble ”Fiskeren II” solgt.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 260 f.; Reidar Brandsberg: Kysttrafikken gjennom tusen år