Egersund byhistoriske leksikon

Dalane Tidende

Dalane Tidende er et ektefødt produkt av den politiske striden i 1880 åra. Etter at venstrefolk ble nektet spalteplass i den konservative Egersundsposten ble det tatt initiativ til å stifte et talerør for Venstre i Egersund.

Typograf Johan Arnt Berg ble hentet fra Stavanger for å stå utgivelsen. Den 3. januar 1885 kom det første regulære nummer av DALERNES TIDENDE. Avisen utkom to ganger i uken. Berg gjorde selv praktisk talt hele arbeidet med avisen, både i redaksjonen og trykkeriet. Avisen hadde sin viktigste utbredelse i Egersund, men brakte også nyheter fra de andre Dalanekommunene og fikk sine trofaste abonnenter i landkommunene utenom Egersund. Selv om spaltene glødet av politiske innlegg var det et tungt arbeid å holde avisen i gang. Berg ble syk og døde året etter.

Ny redaktør og etter hvert eneeier ble typograf Anton Lorentzen fra Bergen som drev avisen fram til 1933. Da overtok sønnen Olaf Lorentzen. Den 9. april 1941 ble avisen stoppet. 15 mai 1945 startet avisen opp igjen, men alt 15 oktober overtok Halvdan Slettebøe som redaktør og avisen erklærte seg nå som partipolitisk uavhengig. For å sikre kapital til videre drift ble avisen samme år omdannet fra et familieaksjeselskap til et aksjeselskap med 30 aksjer med formål å tjene Egersund og Dalanes interesser.

De første årene gikk med til å bygge opp en ny organisasjon. Det ble satset på medarbeidere i distriktet utenom Egersund. I 1955 flyttet avisen fra Egersund by til nye lokaler på Eie i landkommunen Eigersund. Ny settemaskin ble kjøpt sammen med en brukt Duplex flatpresse som gjorde det mulig å øke sidetallet fra fire til åtte. I 1979 ble det lagt om til offset. Dette året fik avisen installert nye trykkverk som siden er utvidet flere ganger. I 2003 endret avisen format til tabloid.

De første årene av historien er preget av innbitt politisk kamp for radikale venstreideer og mot sin motstander og konkurrent Egersundsposten. Spesielt var kampen for det rene norske flagget innbitt med sterke og ofte personlige utfall mot meningsmotatandere. Etter at unionstriden var over fortsatte avisen som et talerør for venstre og sine angrep på konkurrenten Egersundsposten. Med kun redaktøren som redaksjonell arbeider ble avisen preget av utklipp fra utenbys aviser kombinert med et lokalt preg. Etter at avisen ble alene på arenaen 1945 ble det lokale stoffet stadig mer fremtredende, selv om redaktørens personlige sym- og antipatier ikke ble skjult. Karakteristisk er små korte, ofte over 2 linjer, lokale notiser.

Etter at Alf L. Barstad overtar som redaktør fra 1973 forsvinner utenriksnyhetene til fordel for en rendyrket lokal profil og etter hvert som staben utvides med flere medarbeidere får avisen en bredere profil med større stoffmengde. De personlige karakteristikkene av motstandere opphører også.

Dalane Tidende rendyrker den lokale Dalaneprofilen. Den er en selvstendig avis og utgis av Dalane Tidende og Egersunds Avis a/s som også har eierinteresser i Jæren avis.

Redaktører

Berg, Johan Arnt 1885 - 1886

Lorentzen, Anton 1886 - 1933

Lorentzen, Olaf 1933 - 1941

Lorentzen, Olaf 1945

Slettebøe, Halvdan 1945 - 1972

Barstad, Alf Larsen 1973 - 1984

Kvassheim, Gunnar 1985 - 1997

Johansen, Geir Jan 1997 - 2006

Eik, Ernst Andreas 2006 - 2008

Stormark, Kjetil 2008 - 2010

Kvassheim, Gunnar 2010 - d.d.

KILDER OG LITTERATUR

Dybing, Leif: Dalane Tidende i 125 år 1885 - 2009, Egersund 2009