Egersund byhistoriske leksikon

Dalane Energi

Logoen til Dalane Energi i 2012

Interkommunalt selskap som ble etablert som Dalane Elverk 01.01.1978 av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund. Hver av kommunene gikk inn i selskapet med sine elektrisitetsverk. Selskapet skiftet navn til Dalane Energi 01.01.2000. Det eies av de nevnte kommuner med eierandeler i forhold til folketallet.

Selskapet viderefører oppgavene fra Eigersund Elverk og de andre kommunale elverkene, men deltar også i andre energiselskap eller selskap som kan sikre økt verdiskaping og bedre utnyttelse av selskapets ressurser.1)