Egersund byhistoriske leksikon

Christen Mølbachs gate

Christen Mølbachs gate i reguleringsplan 1905.

Eidsvollmannen Christen Mølbach fikk en gate oppkalt etter seg i 1905. Den var planlagt å skulle gå «fra Peder Clausens gade1) til den ytre grændse af Byggebæltet», og er inntegnet på Reguleringsplan 1905. Den tangerte Årstad gård og var ment å skulle fortsette over Kirkegården på Årstad. Men gaten ble aldri bygd, og i Reguleringsplan 1931 var den falt bort og ble tatt ut av listen over offisielle gatenavn i byen.

Kart: Eigersund kommunes kartløsning.

Ved Grunnlovens 200-års jubileum i 2014 ble en eksisterende gate på Arenes, mellom Kirkegaten og Jernbaneveien, gitt navnet Christen Mølbachs gate. Før den tid hadde strekningen vært uten navn.

1)
Den del av denne som nå er en del av Bowitzbakken