Egersund byhistoriske leksikon

Central Gjestgiveri

«Malena»/Foto: Torgersen/DF

Central Gjestgiveri og Kafe åpnet 1. mai 1937 i 2. etasje i Torget 1B. Navnet «Central» kom av at Egersund Telegrafstasjon, «sentralen», holdt til her fram til 1936. I januar 1939 ble kafeen flyttet ned i 1. etasje mens gjestgiveridelen la beslag på hele andre etasje.

Stedet ble som regel ikke omtalt med sitt noe tungvinte navn, men gikk under navnene ”Gjest”, ”Central” eller helst ”Malena” – det siste etter den populære og myndige innehaveren Malene Svanes Mehus. Man spiste, drakk og satt på ”Malena”, det var greit, men Malene synes nok ikke det var fullt så greit når overnattingsgjestene skulle ligge på ”Malena”.

Da Malene Mehus døde i 1958 gikk søsteren Anna Svanes inn som medeier en ti års tid. Deretter fortsatte Anna Jørgensen driften under samme firmanavn fram til 1981.1)

1)
Kilde: Abram Kjell Sørdal: Kvinnelige næringsdrivende. Dalane Folkemuseums årbok nr. 13, s. 28 f