Egersund byhistoriske leksikon

Byste av Johan Feyer

Bysten av Johan Feyer på Torget. Foto: Ukjent/DF

I 1901 fant formannskapet tiden inne til å få reist et minnesmerke over Johan Feyer, grunnleggeren av Egersunds Fayancefabrik. Det ble oppnevnt en komité som skulle arbeide med saken. Nødvendige midler ble skaffet til veie, og i 1906 var en byste ferdig modellert. Den var utført av billedhuggeren Jo Visdal (1861 – 1923).

Bysten ble avduket på Torget 23. september 1906. Der sto den til 1936, da den ble flyttet til sin nåværende plassering på Fabrikkplassen.1)

Bysten er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn.

1)
Kilder: Tønnes H. Gundersen: Egersunds Fayancefabrik, s. 189; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 210