Egersund byhistoriske leksikon

Bykart 1953

Bykart 1953. Foto: Jon Magne Bøe/DF

I 19531) fikk Egersund kommune laget et kart i målestokk 1:4000 som viste hele dens område etter byutvidelsene i 1947 og 1950. I sentrum er murbygningene gitt rød farge.2)

Kartet er ett av flere Bykart som er vist i leksikonet.

1)
Antatt årstall
2)
Kilde: Eigersund kommunes arkiv