Egersund byhistoriske leksikon

Bykart 1924

Utsnitt av bykart 1924, mellom Nedre Bekkegate og Bradbenken. På kartet vises også utkast til regulering.

I 1924 ble det tatt opp kart over sentrum i målestokk 1:500 og et for områdene omkring i målestokk 1:2000. Hensikten var å få oppdaterte kart som grunnlag for utarbeidelse av en ny byplan og en plan for byens ekspansjon i herredet. Konstruktøren, ingeniør Toftdal, var misfornøyd med honoraret for arbeidet, mens kommunen på sin side var misfornøyd med arbeidets framdrift. Men da begge parter hadde interesse av at arbeidet ble fullført, kom de smått om senn til enighet, og kartene ble gjort ferdig og levert.1)

Kartet er ett av flere Bykart som er vist i leksikonet.

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner i Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 24.