Egersund byhistoriske leksikon

Bykart 1901

Bykart 1901, framstilt av N. S. Krum. Foto: Arne Magne Hadlands Fotosamling.

I 1896 kom det en ny lov som påla alle byer å lage reguleringsplan for sitt område og eventuelt for et byggebelte rundt byen. Slik plan kunne ikke utarbeides før det var tatt opp et nytt kart. Det en hadde var fra 1857, og ikke ajourført.

I mars 1900 skrev formannskapet til Stadskonduktør Fr. Feyling og ba han starte arbeidet med et nytt bykart. Året etterpå, da det var på tide å starte arbeidet med reguleringsplanen, viste det seg at Feyling ikke hadde tatt opp noe kart. Årsaken var enkel: han hadde verken hatt tid eller penger til slikt arbeid! Nå ba han imidlertid om en bevilgning på kr. 459,- for å få utført arbeidet. Beløpet skulle dekke utgifter til vikar for hans arbeid med brannvesen og vannverk samt to assistenter i en tremåneders periode. Reguleringskommisjonen mente at har måtte få pengene, men bystyret var ikke ubetinget enig i det. Mindretallet på to mente at Feyling kunne utføre arbeidet på fritiden, mens flertallet, med ordføreren i spissen, mente at hans fristunder ikke var større enn at det da ville gå flere år før kartet ble ferdig. Den omsøkte bevilgning ble gitt, og kartet tatt opp samme år.

Reguleringsplan 1905 er framstilt på det kartet Feyling tok opp i 1901.1)

Kartet er ett av flere Bykart som er vist i leksikonet.

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 15