Egersund byhistoriske leksikon

Bykart 1896

Bykart 1898

I 1896 tegnet N. S. Krum et nytt bykart over Egersund. Kartet, i målestokk 1:2000, ble utgitt som litografi av hans eget firma Krums Opmaalingskontor.

Det eksemplaret som vises her har vært brukt til tekniske formål. Bygningsnummer er påført, og byens hovedvannledninger er vist. Her sees også forslag til trase for videreføring av Jærbanen mot Flekkefjord.

Gatenavnene som er vist på kartet er ikke offisielle Gatenavn, men uformelle navn som delvis var i bruk på det tidspunkt kartet ble utgitt.1)

Kartet er ett av flere Bykart som er vist i leksikonet.