Egersund byhistoriske leksikon

Bykart 1868

Bykart 1868

I 1868 utga Adelsteen Knudsens Forlag et litografisk bykart i målestokk 1:3000.

Endringene fra Bykart 1857 er bl.a. at en ny Allmenning har kommet til etter Bybrannen i 1859 og at bebyggelsen rundt Lervika er endret. Mange Bygningsnummer som var tildelt de enkelte bygninger noen år tidligere, er også vist.

Gatenavnene som er vist på kartet er ikke offisielle Gatenavn, men uformelle navn som delvis var i bruk på det tidspunkt kartet ble utgitt.1)

Kartet er ett av flere Bykart som er vist i leksikonet.