Egersund byhistoriske leksikon

Bykart 1857

Bykart 1857

I 1857 ble det for første gang laget et bykart over Egersund for å framskaffe et kartgrunnlag til bruk for å utarbeide en plan for hele byens område, Reguleringsplan 1858. Kartet, som er håndtegnet og i målestokk 1:5000, er utarbeidet av Captein Tausen, og viser eksisterende bebyggelse innenfor bygrensa det året kartet ble tatt opp samt navn på mange av de nærmeste ubebygde områdene.1)

Gatenavnene som er vist på kartet er ikke offisielle Gatenavn, men uformelle navn som delvis var i bruk på det tidspunkt kartet ble utgitt.2)

Kartet er ett av flere Bykart som er vist i leksikonet.

1)
På kartet er Gåsehølen benevnt Gaasehøiden, men dette er rettet på reguleringskartet.
2)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 8 f; http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/#11/56 - hentet 29.07.2015