Egersund byhistoriske leksikon

Bykart

Utsnitt av Rasmus Juells kart fra 1708

Det første kart som kan sies å vise bebyggelse og antydning til ei gate i Egersund er Rasmus Juells kart fra 1708 over innseilingen til Egersund og trygge ankringsplasser. Det kan imidlertid ikke kalles et bykart.1))

Egersund ladesteds kommunes grenser ble fastsatt i 1846. Det første bykart som ble konstruert over det område som lå innenfor disse grensene er Bykart 1857. Senere er det laget flere bykart etter som utviklingen har krevd det:

Etter 1924 har kartene vært kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet, og i dag (2015) er kartverket digitalt og tilgjengelig her.2)

1)
Dette er blant de første ordentlige nasjonale kartene laget for navigering i Danmark-Norge. Da kvaliteten i Rasmus Juells kart ble kjent, ble Admiralitetet i København så betenkt at utgivelsen av kartene ble forhindret for ikke å svekke Rikets sikkerhet. (Sjøkartutstillingen på Tungenes fyr 1995
2)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 10, 15, 24; Egil Harald Grude: Eigersund byhistorie, B1, s. 79, B2, s. 10, 508