Egersund byhistoriske leksikon

Bygningsnummer

På den tid dette blidet ble tatt (ca. 1890) hadde de tre nederste husene på høyre side nummerne 136b, 136a, 136s, regnet nedenfra. Foto: P. A. Flak/DF

Etter Bybrannen i 1843 ble det etablert et system med nummerering av de av byens bygninger som lå sør for Lundeåne. Bygning nr. 1 lå ute ved Dampskipskaien, mens bygning nr. 247 lå på Mosbekk. Senere ble tilsvarende system etablert på Damsgård, der bygning nr. 1 lå ved begynnelsen av Gamleveien og den siste i rekken, bygning nr. 94, lå oppunder Høgevollen.

Systemet ble etter hvert ganske uhensiktsmessig. Når eiendommer ble delt og nye bygg ble satt opp, fikk de nye byggene det gamle bygningsnummeret med en bokstav etter. For eksempel fikk bygningen på den ganske store eiendommen Jernhaugen nr. 136 (nåværende Kirkegaten 17). I løpet av perioden fram mot 1900 ble eiendommen delt i 35 tomter og bygningene nummerert fra 136a til 136ff. Og de lå ikke i noe logisk mønster langs definerte gateløp. Dette vises tydelig på Bykart 1896.

Systemet ble forlatt i 1905, da byen fikk offisielle Gatenavn og bygningene fikk nummer til disse.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 194.