Egersund byhistoriske leksikon

Byggebeltet

Regulering i byggebeltet. Utsnitt av reguleringsplan 1905.

Byggebeltet var en sone på 200 meter utenfor bygrensa som byen hadde anledning til å regulere og legge til rette for bebyggelse i. Hjemmel for ordningen var gitt i ”Lov om Bygningsvæsenet for Landets Byer udenfor Kristiania, Bergen og Trondhjem” fra 1896. I Egersund ble deler av byggebeltet regulert i Reguleringsplan 1905 og i Reguleringsplan 1931.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 13 f