Egersund byhistoriske leksikon

Bybranner

Glimt fra bybrannen i 1843. Tegning: Reidun Lædre

En bybrann defineres ofte som brann i en by der to eller flere bygninger brenner ned eller blir alvorlig ødelagt av ild. Ellers er det snakk om husbrann. Som i de fleste eldre norske trebyer har det også i Egersund vært flere bybranner. Med kombinasjonen trange gater, trehus og åpne ildsted og lyskilder var det ikke til å unngå at det brøt ut branner som fikk store konsekvenser både for dem som ble direkte rammet og for bysamfunnet som helhet. I Egersund har vi hatt seks kjente bybranner i perioden 1817 – 2010:

  • Bybrannen i 1817: 19 våningshus brant ned og 40 familier ble husløse.
  • Bybrannen i 1843: 2/3 av bebyggelsen brant ned. Flere hundre ble husløse.
  • Bybrannen i 1859: Hele strøket rundt Lervika, mellom Lerviksbakken og Bøckmans gate, brant ned.
  • Bybrannen i 1862: Brann i samme område som i 1859, men med litt mindre omfang.
  • Bybrannen i 1896: Brann i Storgaten 8 - 12.
  • Bybrannen i 1961: En stor del av kvartalet Kirkegaten – Torget – Johan Feyers gate – Storgaten brant ned.

Tre av de seks bybrannene i Egersund har hatt stor betydning for byens fysiske utforming.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 5 f.