Egersund byhistoriske leksikon

Bybrannen i 1961

Johan Feyers gate i 1950-åra. Foto: Fotohuset/DF
Brannens herjinger inspiseres. Foto: Gunvar Svensen/DF

Bybrannen i 1961 er en av seks kjente Bybranner i Egersund.

Natten til 16. desember 1961 begynte det å brenne i Kirkegaten 1. Brannvesenet ble varslet klokka 02:12, og rykket ut ett minutt etterpå. Da brannvesenet ankom brannstedet sto flammene ut fra bygningens andre etasje. Brannen spredte seg raskt til nabobygningene, og etter en halvtime ble landsoknets brannvesen bedt om assistanse.

Både byens og landsoknets brannvesen satte inn alle disponible mannskaper i slokkearbeidet. Disse fikk dessuten god hjelp fra østtyske fiskere som var i byen for å delta i sildefisket. Ikke bare la østtyskerne ut egne slanger fra sjøen, de deltok også aktivt i slokkearbeidet på takene og hjalp til med berging av innbo. Rundt kl. 05:00 hadde mannskapene fått brannen under kontroll og kunne gå over til etterslokking og vakthold. Ingen mennesker ble skadet i brannen, men to fiskere og en brannmann fikk lettere skader. Brannårsaken er ikke kjent.

Senere samme morgen ble 35 tyskere invitert til frokost i festsalen på Grand Hotell der både ordfører og politimester takket dem for innsatsen.

Fire hus, omtrent halve kvartalet Kirkegaten – Storgaten – Johan Feyers gate – Torget, ble ødelagt i brannen. Bebyggelsen var ikke av nyeste dato, og ”Brannen ryddet opp i strøket” som Dalane Tidende formulerte det.

Torvgården i 1991. Foto: Torbjørn Bøe

Arbeidet med reguleringsplan kom raskt i gang, og i september 1962 ble planen, Reguleringsplan 1962, vedtatt. Torvgården er oppført med hjemmel i denne.1)

1)
Kilder: Egersund brannvesen: Brannrapport 19.12.1961; Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 1241 f; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 536; Dalane Tidende 18.12.1961