Egersund byhistoriske leksikon

Bybrannen i 1896

Storgaten 12 sett fra sør etter brannen i 1896. Foto: Erik Hadland Torjusen/Dalane Folkemuseum.

Bybrannen i 1896 er en av seks kjente Bybranner i Egersund.

Tidlig om morgenen den 10. mai 1896 brøt det ut brann i huset til baker Andersen i Storgaten1) 8. Brannen spredte seg i rekordfart til nabobyggene i nr. 10 og 12, der «Posts sal» lå, og til vognmann Børild Birkelands vognskjul som lå i krysset mellom Johan Feyers gate og Storgaten. Hotel Jæderen i Johan Feyers gate 3 og T. H. Dybings slakterbutikk i Storgaten 7 var også hardt truet, men ble reddet ved hjelp av god innsats av brannkorpset. I motsetning til de tidligere bybrannene hadde en nå rikelig tilgang til slokkevann, noe som bidro til å begrense brannens skadevirkning vesentlig. Fem hus og noen uthus i gårdsrommene bak husrekka langs Storgaten gikk med i brannen, men heldigvis omkom verken mennesker eller dyr.2)

1)
Som på den tid ble kalt Myrgaden
2)
Kilde: Abram Kjell Sørdal: Foredrag 20.11.2013