Egersund byhistoriske leksikon

Bybrannen i 1862

Bebyggelsen i Lervika er oppført etter bybrannen i 1862. Foto: P. A. Flak/DF (Utsnitt)

Bybrannen i 1862 er en av seks kjente Bybranner i Egersund.

Litt over kl. 4 om morgenen den 20. oktober 1862 ble byens befolkning vekket av brannalarm. Det brant i nyoppførte bygninger i samme område som Bybrannen i 1859 hadde herjet.

Det var et ufyselig vær den natta, og brannmannskapene og de frivillige som strømmet til for å hjelpe hadde en stri tørn. Brannen spredte seg fra hus til hus, og det var frykt for at hele byen skulle brenne. Men takket være den nyregulerte branngata, Lerviksbakken, intens innsats med brannsprøyter og våte brannseil som dekket vegger og tak, gunstig vindretning og øsende regn ble brannen slokket etter at den hadde fått herje fritt i 5 – 6 timer.

Brannen tok 28 våningshus med en samlet assuranseverdi på 18 840 spesidaler, men ingen mennesker omkom. Rundt 70 familier ble rammet, stort sett de samme som hadde blitt rammet av brannen i 1859. Hjelpebehovet var stort, men det var også villige hjelpere.

Gjenreisingsarbeidet kunne starte umiddelbart etter planen som var vedtatt bare tre år tidligere, Reguleringsplan 1859, og alt i 1865 var de fleste nedbrente bygningene erstattet med nye.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 12; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 244 f.