Egersund byhistoriske leksikon

Bybrannen i 1859

Bybrannen i 1859 er en av seks kjente Bybranner i Egersund.

Mellom kl. 1 og 2 natt til 7. juni 1859 ble byens befolkning vekket av brannalarm. Det hadde brutt ut brann i kjøpmann Carl Christiansens sjøbu ved Lervika. Bebyggelsen i området sto tett, og brannen spredte seg fort. Lite innbo og varebeholdninger ble reddet, og matvarer og brensel som var lagret i noen av bygningene ble flammenes rov.

I 6 – 7-tiden om morgenen hadde brannmannskapene etter utrettelig og ivrig innsats klart å få kontroll over brannen. Da var omtrent hele det gamle bystrøket mellom Lerviksbakken og Bøckmans gate borte, i alt 38 våningshus med butikker og uthus. Samlet assuransesum for bygningene var 16 310 spesidaler. 60 familier ble husløse i brannen. De aller fleste hadde forsikret bygningene sine, men bare noen få av kjøpmennene hadde forsikret varelagrene. Innbo var ikke forsikret. Tapene for de brannrammede, ”hvoraf en stor Deel hører til Arbeiderklassen”, var store.

Reguleringsplan 1859

Men det var hjelp å få. Byens innbyggere ga stor direkte hjelp til de brannrammede, og Stavanger Amtstidende organiserte en pengeinnsamling i Stavanger. Den innbrakte 240 spesidaler som ble fordelt på familier og enkeltpersoner ”efter deres større og mindre Trang”.

Nokså umiddelbart ble det satt i gang arbeid med regulering av brannområdet. Et planforslag ble lagt fram allerede mot slutten av juli 1859, og det ble raskt godkjent av bystyret og siden av departementet. Den fikk betegnelsen Plan til Regulering af Gader og Tomter i den i 1859 afbrændte Deel af Egersund, Reguleringsplan 1859, og området ble ganske raskt gjenoppbygd med utgangspunkt i planen.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 11 f; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 243