Egersund byhistoriske leksikon

Bybrannen i 1817

Bybrannen i 1817 er en av seks kjente Bybranner i Egersund.

Den første bybrannen vi kjenner til fant sted natten til 13. april 1817. I alt 19 våningshus brant ned, og 40 familier mistet sine hjem og sine eiendeler. Ingen mennesker omkom i brannen, men en del pådro seg forbrennings- og sårskader. På en tid da byen hadde rundt 650 innbyggere var brannen en stor katastrofe som rammet mange.1)

Brannen i 1817 omfattet strøket rundt den nedre delen av Kirkegaten. Det vil si fra Lahedlå (like foran kirka) til krysset med Storgaten. Etter brannen ble det foretatt regulering av Kirkegaten.2).

Brannen brøt ut hos toldopsynsbetjent Samuel Hamre, som bodde ved Lahedlå, det vil si på det gamle Torget. Der hadde man hatt bakst. Etter at bakstekona var ferdig, kastet hun noen av de vedkubbene som ikke var oppbrente under ei trapp som gikk fra kjøkkenet og opp til barnekammeret. Deretter gikk hun hjem. Dessverre var det glør igjen, og ilden blusset opp igjen etter en stund slik at trappa tok fyr. Hamre kom til stedet og så barna skrike i vinduet. Det ble gjort forsøk på å redde barna med en stige, men den brant straks opp. To av Hamres døtre brant inne. 3)

Over kirkeporten var det et overbygg fra 1789 med mønet tak, båret av runde søyler og tekket med takstein. Overbygget hadde omtrent samme tykkelse som steinmuren rundt kirka, omtrent 1 meter. Da bebyggelsen i Kirkegaten i 1817 gikk svært nært innpå Egersund kirke, rev man ned overbygget for å hindre brannen i å spre seg til dette og videre til kirka. Overbygget kom seinere opp igjen, men ble nedrevet igjen under arbeid på kirka i 1870.4)

1)
Oluf Løwold: Fra Dalene. Gammelt og Nyt, 1895.
2)
A.S. Dancke i Egersundsposten 16.4.1912
3)
A.S. Dancke i Egersundsposten 27.4.1920
4)
A.S. Dancke i Egersundsposten 20.9.1918