Egersund byhistoriske leksikon

Bugge, Kjeld Andreas

Kjeld Andreas Bugge. Foto: N. Wingaard/DF

Kjeld (Kield) Andreas Bugge (1807 - 1888) var født i Drøbak. Han var sønnen til Andreas Bugge og Johanne Cathrine Bugge, og gift med Christine Bugge f. Jensdatter Tuen. De hadde tre barn sammen, Jens Ulrik Ferdinand, Johanne Katrine og Anne Laura Christine.

Kjeld Andreas tok teologisk embetseksamen i 1830, og ble tilsatt som personlig kapellan1) i Aurskog i 1832. I 1834 ble han utnevnt til sogneprest i Jostedal prestegjeld. Kjeld Andreas ble i 1838 valgt til ordfører i Jostedal. I 1840 flyttet han til Aurland, der han hadde blitt utnevnt til sogneprest. I 1843 ble han prost i Indre Sogn prosti.

Bugge kom til Egersund som sogneprest i 1846. Han ble prost i Dalane prosti i 1849, men forlot byen og distriktet i 1868 for å bli sogneprest i Hole på Ringerike. Der virket han inntil han fikk avskjed i 1880.

Bugge hadde tillit i alle leire innen det kristne legmanns-arbeidet i Egersund og Dalane. Han var aktivt med i misjonsarbeidet, bl.a. som formann i misjonsforeningen. Han har gitt navn til Kjeld Bugges gate.2)

1)
Personlig kapellan: «…som en sogneprest selv lønner.» (Ordbog over det danske sprog
2)
Kilder: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 48; Egersund byhistorie, B1, s. 341; http://www.lokalhistoriewiki.no