Egersund byhistoriske leksikon

Brattegaten

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Gate mellom Strandgaten og Nygaten.

Gata ble regulert i Reguleringsplan 1843 og betegnet som Brattegaden, noe som også ble det offisielle navnet i 1905. Det er et typisk beskrivende gatenavn: her er det bratt, helningen er ca. 1:6.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 41