Egersund byhistoriske leksikon

Bowitzbakken

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Sidegate til Sokndalsveien.

Som gate har Bowitzbakken en broket fortid. En del av den er vist i Reguleringsplan 1858 som gate nr. 8, en 10 alen (ca. 6 meter) bred parallellgate til Mosbekkgaten, fra ræget som skulle bli Lerviksbakken og i retning Årstadfjellet. I Reguleringsplan 1905 er denne gate 8 knyttet sammen med Peder Clausens gate, men avsluttet i krysset med Nansens gate. Mellom Mosbekk plass og dette krysset, langs Fantaræget, er det i samme plan regulert en gate som fikk navnet Bowitzbakken. I Reguleringsplan 1975 er forbindelsen med Lerviksbakken brutt, og da ble denne del av Peder Clausens gate en del av Bowitzbakken. Den armen av dagens Bowitzbakke som går sørover (mot nr. 4) har opprinnelig blitt anlagt som en privat veg og ikke etter noen reguleringsplan.

Gata ble navnsatt i 1905 og har fått navn etter det stykket den lå på, et stykke som lå sørøst for Fantaræget. Stykket hadde blitt skilt ut fra Årstad til Theophilius Bowitz som bygde seg hus på det i 1818.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 41; I. Mehus: Bowitz-ætten