Egersund byhistoriske leksikon

Børildsbakken

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Sidegate til Mosbekkgaten, regulert i Reguleringsplan 1905. Gata var da regulert gjennomgående til (nåværende) Bowitzbakken og allerede delvis utbygd.

Gata fikk navn i 1905, og har navnet etter Børild Assersen Høiland som kjøpte et hjørne av Melleflåde i 1826 av Mads Lind Nissen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42